Privacy statement MKG


Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving. Deze wet trad in mei 2016 al in werking. De verwachting is dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger toezicht gaat houden op deze wet.

Wij kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt hoe MKG omgaat met deze (nieuwe) regelgeving en wat dit betekent voor de MKG ERP software?

Los van de nieuwe wet vinden wij veiligheid en privacy een belangrijk thema binnen onze software en organisatie. Wij zijn bijvoorbeeld kritisch naar partijen waarmee we samenwerken en we gaan zorgvuldig om met informatie van derden. We streven naar een goede naleving van de AVG en vinden het belangrijk dat je erop moet kunnen vertrouwen dat onze software veilig is. Dit is een continu proces en dat verdergaat dan enkel de persoonsgegevens waarop deze wet van toepassing is.

“We zijn ons bewust van de persoon achter het persoonsgegeven”


Wij vinden het bij MKG heel belangrijk dat er goed met jouw gegevens om wordt gegaan. Daarom leggen we hieronder uit welke gegevens wij verzamelen en waarom we dit doen. En ook wat je kunt doen als je het daar niet mee eens bent.

Wij streven ernaar om uiterst vertrouwelijk met jouw gegevens om te gaan. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor die mensen die vanwege hun rol hier wat mee moeten kunnen. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren. Zo voorkomen we dat verkeerde mensen verkeerde dingen kunnen doen met jouw gegevens. Ieder potentieel beveiligingslek wordt bij ons onderzocht en er worden passende maatregelen genomen. MKG heeft intern een protocol Datalekken opgesteld dat in lijn is met de AVG.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en met welk doel?


We verzamelen persoonsgegevens van prospects, klanten, leveranciers en bezoekers van onze website, zowel tijdens telefoongesprekken als in persoonlijke bezoeken. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede opvolging:

Voor- en achternaam, geslacht (zo kunnen wij je correct aanspreken)
Functie (zo weten we beter welke informatie en tips voor jou relevant zijn)
Voorkeuren voor informatie (eveneens om beter te weten welke informatie en tips voor jou relevant zijn)
Telefoonnummers (zo kunnen wij indien nodig contact met je opnemen)
E-mail- en openbare social-media-adressen (ook in verband met het contact opnemen)
Bedrijfsnaam


Als je inzage wilt over de persoonsgegevens die mogelijk van jou zijn verzameld bij MKG, of als je je persoonsgegevens wilt verbeteren, aanvullen, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op. Ben je klant, dan heb je automatisch toegang tot een portal waarbij je de verzamelde gegevens kunt inzien, wijzigen en (laten) verwijderen. We bewaren gegevens niet langer dan nodig.

Verlenen van support werkzaamheden bij onze klanten


In sommige gevallen wordt er tijdens het verlenen van support/consultancy gevraagd naar een recente kopie van de database. Dit gaat altijd in overleg én met toestemming van de klant. We zijn ons ervan bewust dat een database veel persoonsgegevens en financiële gegevens van een specifieke klant bevat en gaan hier dan ook zorgvuldig mee om:

De database wordt strikt gebruikt om een (software) probleem te kunnen analyseren / reproduceren.
We bewaren deze in een beveiligde omgeving en niet langer dan noodzakelijk.


Wat we bijhouden op onze websites


Onze contactformulieren

Op onze website staan een aantal contactformulieren waarbij we vragen jouw persoonsgegevens in te voeren. De persoonsgegevens worden enkel vastgelegd met als doel om contact met je op te nemen of om gewenste informatie te versturen vanuit MKG. Deze gegevens worden dus niet gedeeld met derden.

Welke cookies gebruiken we en waarvoor gebruiken we die?

Bij MKG gebruiken we verschillende cookies, die ervoor zorgen dat je bezoek aan onze website(s) prettiger en makkelijker wordt. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat je niet elke keer opnieuw je wachtwoord hoeft in te voeren of dat we je beter die informatie kunnen tonen die jij nodig hebt.

De volgende webtools gebruiken wij:

Google Analytics Hiermee houden we bij welke pagina's 'het goed doen' en welke wij nog moeten verbeteren. Google Analytics hebben we dusdanig ingesteld dat deze voldoet aan de nieuwste cookiewet. Alle gegevens in Google Analytics worden hiermee geanonimiseerd opgeslagen en zijn niet te herleiden naar personen.
Mouseflow Mouseflow maakt een opname van ieder bezoek aan onze website(s) wat je als filmpje terug kunt kijken. Je kunt zien hoe mensen door je site bladeren, waar ze klikken, scrollen en hoe ze je formulieren invullen. Ook Mouseflow hebben we AVG-proof ingesteld: gegevens worden geanonimiseerd en zijn niet ter herleiden naar personen.


Desgewenst kan het gebruik van cookies algeheel worden uitgeschakeld via de webbrowser. Neem hiervoor contact op met uw ICT dienstverlener.

Onze software


Om als klant van MKG te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving bieden we in de software verschillende mogelijkheden om volgens de richtlijnen met persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast werken we aan functionaliteiten die klanten kunnen helpen bij het voldoen aan verplichtingen rondom de AVG zonder hierbij afhankelijk te zijn van onze supportmedewerkers. Met onze relaties zullen wij een verwerkersovereenkomst sluiten waarin de afspraken zijn vastgelegd hoe we o.a. omgaan met persoonsgegevens en geheimhoudingsplicht.

Als je nog vragen hebt over de gegevens die MKG Nederland BV verzamelt, of hoe wij deze gebruiken, neem dan gerust contact met ons op via privacy@mkg.nl.

Copyright © MKG Nederland BV. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie. De inhoud is beknopt en kan te allen tijde worden gewijzigd. Alle merknamen en/of handelsmerken van derden waarnaar wordt verwezen, zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.