Metaalbedrijven presteren beter met MKG5 Metaalbedrijven presteren beter met MKG5
MKG5 startscherm; jouw persoonlijke startscherm met moduleknoppen, grafieken en rapporten.
Persoonlijke startpagina
Creëer je eigen startpagina en deel je scherm in, zoals jij dat wilt. Met één muisklik open je de modules en actielijsten die je dagelijks gebruikt, of ga je naar de grafieken, dashboards en rapporten die je vaak nodig hebt.
Overzichtelijke rapporten
Meteen inzicht in de openstaande posten, de omzet per debiteur, geklokte uren per medewerker? Grafieken en rapporten bieden je in één oogopslag inzicht in je relevante KPI’s.
Snel zoeken
Met de zoekbalk zoek je door het hele pakket, bijvoorbeeld op de omschrijving van een product, het bijbehorende artikel of op een tekening met revisie. Waarop je wilt zoeken en welk zoekresultaat je wenst, dat stel je zelf in.
MKG5 overzichtelijk Excel structuur; in de live document preview eenvoudig jouw offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en facturen opmaken.
SNELLE ORDERAFHANDELING
De overzichtelijke structuur maakt snelle invoer via je toetsenbord mogelijk. De afhandeling van een order kan in één scherm. Je bepaalt zelf de tab-volgorde en je voorkomt overbodige muishandelingen.
STATUS EN ACTIE
Is de offerte aangeboden, kan de pakbon worden gemaakt? De status van een regel check je in één oogopslag. En vervolgens is meteen duidelijk welke actie hierna kan of moet worden uitgevoerd. Zo bewaak je de voortgang van al je processen.
WIJZIGINGEN DIRECT ZICHTBAAR
De live rapport preview laat direct het gevolg zien van elke wijziging op je scherm. Zo controleer je snel en eenvoudig je offertes, opdrachtbevestigingen, pakbonnen en facturen voordat die de deur uitgaan.
MKG5 versnelde rekenmethode in een boomstructuur
Boomstructuur
Uit welke materialen, bewerkingen, uitbestedingen en halffabricaten bestaat het product? De navigatieboom helpt je om een duidelijk en compleet beeld te krijgen van je productieorder, calculatie of stuklijst.
MATERIALEN EN BEWERKINGEN
Per regel kun je inzoomen op details van materialen, bewerkingen, uitbestedingen of halffabricaten. Hangen er certificaten aan? Zijn er gekoppelde documenten? In MKG kun je werken met artikel- en tekstregels.
VERSNELDE REKENMETHODE
Om materialen in te voeren kun je gebruikmaken van de versnelde rekenmethode (VRM). Selecteer de vorm, het soort en de afmetingen, waarna prijs en gewicht van het materiaal automatisch worden bepaald.
MKG5 versnelde rekenmethode in een boomstructuur
VOOR- EN NACALCULATIE
Niet alleen orders met voor- en nacalculatie, maar ook orders met alleen nacalculatie worden ondersteund. Om tot goede inzichten te komen in de kostprijs van een product of voor het bepalen van de juiste prijs beschikt MKG over een compleet uitgewerkte nacalculatie.
BEHOEFTE OPLOSSEN
Op verschillende momenten in het proces ontstaan behoeftes, waarmee je als bedrijf iets moet doen. Actielijsten vertellen je welke actie(s) je uit moet voeren om een proces niet stil te laten vallen. Zaken over het hoofd zien behoort hiermee tot het verleden.
DE WERKBON
Welk materiaal is nodig, op welke locatie ligt het, welke bewerkingen ondergaat dit materiaal, is er een uitbesteding? Voor de aansturing van de werkvloer staat dit op de werkbon. Via QR- en barcodes boek je eenvoudig de kosten op de order.
MKG5 planning; geeft inzicht in capaciteit, meldingen bij knelpunten en betrouwbare levertijden.
INZICHT IN CAPACITEIT
Direct inzicht in de beschikbare capaciteit ten opzichte van het reeds geplande werk. Bij het binnenhalen van een nieuwe opdracht kun je zo snel een uitspraak doen over de interne haalbaarheid en de leverdatum.
MELDINGEN BIJ KNELPUNTEN
Een planner is niet geïnteresseerd in zaken die goed lopen, zijn focus ligt op de knelpunten. MKG presenteert actief meldingen als er problemen ontstaan met materialen, starttijden, levertijden of achterstanden.
RUST IN HET BEDRIJF
Een goede planning laat verkopers betrouwbare uitspraken over de levertijd doen en informeert medewerkers beter over de productieplanning. Ingrijpen als het eigenlijk te laat is, behoort tot het verleden. Dit schept rust in je bedrijf en op de werkvloer.
MKG5 Shop Floor; geeft informatie op de werkvloer over werkzaamheden per machine, beschikbaarheid van materiaal en relevante orderdocumenten zoals bijvoorbeeld tekeningen.
INFORMATIE OP DE WERKVLOER
Een goede informatievoorziening leidt tot minder geloop tussen werkvoorbereiding en productie. Door de werkvloer aan te sturen met actuele informatie ziet elke productiemedewerker in één oogopslag wat er gedaan moet of kan worden.
Shop Floor
De Shop Floor is een volledige werkplek voor de werkvloer. Je krijgt inzicht in geplande werkzaamheden per machine, de beschikbaarheid van het materiaal en het verantwoorden van de uren. Bovendien kun je aantallen, afkeur en opmerkingen specificeren.
DOCUMENTEN KOPPELEN
Koppel tekeningen en andere relevante documenten aan je calculatie. Zo is meteen duidelijk welk eindproduct of halffabricaat je gaat maken. Alle documenten zijn direct beschikbaar voor de productie, als jouw offerte een order wordt.
MKG5 Cockpit van mijn bedrijf; geeft inzicht in zaken als onderhandenwerk, kostprijs, marges, voorraad, bedrijfsresultaat, logistiek en boekhouding.
COCKPIT VAN JE BEDRIJF
De module Mijn Bedrijf brengt alle bedrijfsgegevens samen en kan ze presenteren op een voor jou logische manier. Deze doorsnedes kunnen door de geïntegreerde boekhouding zowel logistiek als financieel zijn.
MANAGEMENTINFORMATIE
MKG beschikt over interactieve dashboards die volledig zijn geïntegreerd in de software en op vele manieren kunnen worden gepresenteerd. Dashboards zijn ook te gebruiken op de werkvloer, waardoor planningsinformatie real time zichtbaar is.
STUREN OP KENGETALLEN
Welk resultaat haalt het bedrijf en waar komt dat resultaat vandaan? Welke machine draait goed, waar wordt het meeste verdiend? Wat is het onderhandenwerk en wat is de kostprijs? Met MKG stuur je op marges en kengetallen.

"Alle
informatie
op je
werkplek"

MKG Shop Floor met alle
informatie die je nodig hebt

MKG5 - Volledig financieel geïntegreerd

Financieel en logistiek volledig geïntegreerd


Financieel en logistiek volledig geïntegreerdVoor MKG is een ERP-pakket pas een goed ERP-pakket als het beschikt over een volledig geïntegreerde financiële administratie. Hoe kun je anders de financiële gevolgen van jouw logistieke handelingen volgen? Denk aan de openstaande posten of aan het bepalen van het onderhanden werk en de voorraadpositie.

Om je bedrijf te laten groeien in het door jou gewenste tempo is het essentieel dat je ERP-pakket financieel en logistiek volledig geïntegreerd is, op basis van één database met al je bedrijfsprocessen. Dit levert kostenbesparing en een hogere productiviteit op.

1
Efficiënte bedrijfsprocessen. Door orderbeheer, orderafhandeling en facturering van inkoop én verkoop in één systeem onder te brengen hoef je minder FTE in te zetten die je anders nodig hebt om al deze processen afzonderlijk te beheren. Bovendien minimaliseer je de kans op het maken van fouten.
2
Inzicht in bedrijfsgegevens. Real time inzicht is belangrijk bij het nemen van beslissingen. Je medewerkers zijn beter geïnformeerd en kunnen sneller de juiste beslissingen nemen, als informatie vrijwel overal direct toegankelijk is, met weinig inspanning. Doordat de financiële en logistieke processen zijn geïntegreerd, traceer je eenvoudig van iedere financiële transactie de logistieke herkomst.
3
Besparing op tijd en kosten. Financieel en logistiek in één systeem betekent dat je niet langer meerdere softwarepakketten hoeft aan te schaffen, te installeren en te onderhouden. En je bent ook geen tijd meer kwijt aan de kwetsbare integratie tussen al die systemen. Hiermee zorg je meteen voor een aanzienlijke kostenbesparing.
4
Grip op groei. Veel productie- en assemblagebedrijven gebruiken ERP-software om te groeien. Maar vaak blijkt het nog moeilijk om de groei bij te houden en om de kosten effectief te beheren. Allerlei geïsoleerde, functionele systemen kunnen ervoor zorgen dat processen niet soepel verlopen en de productiviteit van werknemers niet optimaal is. Met een geïntegreerd pakket reduceer je dit.MKG5 API


Op weg naar ketenintegratie

Op weg naar ketenintegratieERP software is van oudsher gericht op interne processen. Op het moment dat je dan te maken krijgt met klanten en leveranciers dient er vaak veel data overgetikt te worden, wat onnodig veel tijd kost en met een grote kans op fouten.

MKG API

Een API (Application Programming Interface) is een software-interface die het mogelijk maakt dat twee toepassingen real time met elkaar kunnen communiceren. Met de MKG API is het mogelijk om gegevens uit de MKG database vanuit een externe applicatie op een gestandaardiseerde wijze te benaderen: lezen, schrijven, verwijderen. Het gebruik is volledig beschermd en te autoriseren; zie het maar als een soort elektronische externe gebruiker van de software met alle mogelijkheden en rechten die een 'normale' MKG-gebruiker ook heeft.

Er zijn talloze mogelijkheden om processen te integreren en te automatiseren. Het doel is dat de API dezelfde mogelijkheden heeft die een MKG-gebruiker ook heeft. Denk aan eenvoudige koppelingen waarin bijvoorbeeld relatiegegevens of verkoopfacturen worden opgevraagd of uurstaten worden doorgegeven, maar ook aan meer complexe functionele koppelingen, bijvoorbeeld met de:

webshop
CAD/CAM/MMS software
telefooncentrale
machines

De communicatie met de API van MKG verloopt via het web. Er is daarbij géén sprake van fysieke bestandsuitwisselingen, zoals bij een 'klassieke' import/export-koppeling. Gegevens zijn direct beschikbaar, als in een vraag-en-antwoordmodel. Doordat we gebruikmaken van een gestandaardiseerde set van instructies, is het voor software-ontwikkelaars met enige kennis van API's betrekkelijk eenvoudig om al snel met onze toolbox aan de slag te kunnen.
Smart Industry

Industry 4.0
De huidige technologie maakt het mogelijk dat softwaresystemen, machines en processen met elkaar verbonden kunnen worden, waarbij het delen van data centraal staat. Dit wordt ook wel ketenintegratie genoemd. MKG is overtuigd van het belang hiervan en zet daarom vol in op ketenintegratie, onder meer door deelname aan een aantal initiatieven.


 • Smart Machining Platform (SMP)

  Smart Machining Platform (SMP)

  Het SMART Machining Platform (SMP) is een initiatief van tien toonaangevende bedrijven in de maakindustrie. MKG is één van de deelnemers. Het platform is er voor alle verspanende bedrijven die vragen hebben of geïnformeerd willen worden over de toekomst van hun vakgebied.

  SMP wil een toekomstbeeld schetsen van de verspanende fabriek over vijf, tien of twintig jaar. Smart Industry, Industry 4.0, automatisering en 24/7-productie zijn onderwerpen die door het platform onder de aandacht worden gebracht.

  Meerdere keren per jaar geven de SMP-deelnemers workshops en worden er seminars georganiseerd. Maar bovenal zorgt het platform voor het samenbrengen van verspanende bedrijven met vragen over de toekomst van de verspanende industrie.

 • Smart Connected Supplier Network (SCSN)

  Smart Connected Supplier Network (SCSN)

  De partners van het Fieldlab Smart connected supplier network (SCSN) zoeken hier oplossingen voor. Er zijn bijvoorbeeld duidelijke afspraken gemaakt over een gemeenschappelijke uitwisselingstaal. Denk hierbij aan de uitwisseling van orders, forecasts, TPD’s/stuklijsten/tekeningen, facturen en logistieke informatie. Door deze afspraken tussen serviceproviders wordt het ‘1x-aansluiten hele keten digitaal’ de nieuwe realiteit.

 • Supplydrive

  Supplydrive

  Supplydrive ontwikkelt en implementeert connecties tussen de meest voorkomende softwaresystemen in de toeleverketen en maakt hiermee automatische data-uitwisseling mogelijk. Wil je data uitwisselen tussen verschillende softwaresystemen? Supplydrive kan de vertaling tussen deze systemen voor zijn rekening nemen. Hier vind je een overzicht van gerealiseerde koppelingen. Ook voor MKG-gebruikers heeft Supplydrive inmiddels vele koppelingen verzorgd. Voor een lijst met bedrijven die je reeds voorgingen, klik je hier.

 • ERP systeem met actieve signalering

  Controle met actieve signalering in MKG5

  Het MKG5 ERP-systeem is een speciaal ontwikkeld standaardpakket voor het metaalbedrijf. Wij hebben het pakket oren en ogen gegeven die je helpen jouw processen te bewaken. Je kunt zelf situaties aangeven waarin het pakket jou actief moet signaleren. Denk aan de bezettingsgraad, leverbetrouwbaarheid of orderintake die onder het gewenste niveau dreigen te dalen. Bijzonder handig bij het uitvoeren van de dagelijkse operationele controles.


  Waarom MKG ERP?
 • OPTIMALISATIE
  VAN PROCESSEN

  MKG ERP is een compleet softwarepakket, maatwerk is overbodig. De volledigheid maakt workflow-optimalisatie mogelijk en reduceert overtollige werkzaamheden. Met MKG laat je je bedrijf beter presteren.

 • AFHANDELING IN
  ÉÉN SCHERM

  Elk scherm is geoptimaliseerd voor de gebruiker. Het biedt relevante informatie en toont de uit te voeren acties. Complete procesafhandeling is daardoor in één scherm mogelijk, wat het ERP-gebruik eenvoudig maakt.

 • LOGISTIEK EN
  FINANCIEEL GEÏNTEGREERD

  Met MKG heb je logistieke en financiële procesafhandeling onder één dak. Een extra boekhoudpakket is niet nodig. De administraties sluiten altijd aan, wat je meer grip geeft op je bedrijfsvoering.

 • OP WEG NAAR
  KETENINTEGRATIE

  Jouw bedrijf bevindt zich in een keten. Klanten en leveranciers moeten op je kunnen bouwen en vertrouwen. Optimaliseer daarom niet alleen je interne, maar ook je externe processen. Je verbetert je positie in de keten.

 • "kun je
  een week
  eerder
  leveren?"

  Hoe bewaak ik met planning
  mijn leverbetrouwbaarheid?