ERP Software voor de metaalindustrie
Wähle Deutsch Kies Nederlands
ERP Software voor de metaalindustrie
MKG Support

Financieel


Voor MKG is een ERP pakket pas volledig als het beschikt over een volledig geïntegreerde financiële administratie. Hoe kunt u anders goed de financiële consequenties van de logistieke handelingen volgen?

Uit alle verwerkingen in de verschillende modules komen journaalposten die worden verwerkt in de financiële administratie. De journaalposten die automatisch worden aangemaakt zijn volledig onderbouwd en kunnen (ook historisch) volledig worden getraceerd.

De financiële administratie van MKG is zeer volledig en biedt onder meer:

• meerdere valuta
• geautomatiseerd inlezen bankafschriften
• telebankieren
• kostenplaatsen
• BTW/ICL aangifte
• consolideren
• liquiditeitsprognose
• IBAN voorbereid
• XML Auditfile Financieel (uitwisselen met bijvoorbeeld uw accountant)


De voordelen op een rijtje:

Standaard in ERP software MKG gemaakte facturen worden direct doorgeboekt in de boekhouding
Standaard in ERP software MKG vanuit de open posten administratie kunt u bij vragen direct door klikken naar de bijbehorende order (inkoop en verkoop)
Standaard in ERP software MKG Openstaande posten debiteuren / crediteuren worden met het inlezen van banksfschriften automatisch verwerkt
Standaard in ERP software MKG om tot goede nacalculaties te komen worden facturen van leveranciers in MKG geboekt en deze worden direct door geboekt in de boekhouding
Standaard in ERP software MKG logistieke en financiële gegevens van leveranciers en klanten liggen in één systeem vast
Standaard in ERP software MKG voor één systeem geldt: geen problemen door verschillende versies, geen aparte updates, één loket voor vragen

 


Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

‘betrouwbaar en onderbouwd inzicht in de liquiditeit voor de nabije toekomst’

Een machinebouwer wilde investeren, maar zag ook tegelijkertijd dat klanten steeds later betaalden en dat de marges onder druk stonden. Op dat moment begint liquiditeit een rol te spelen.

Samen met de ondernemer is de MKG liquiditeitsmodule ingericht voor een betrouwbare liquiditeitsprognose. Deze wordt samengesteld op basis van huidige bankstand, openposten debiteuren en crediteuren, betalingsafspraken, lopende (nog niet geleverde en gefactureerde) inkoop- en verkooporders, nog niet gefactureerde termijnfacturen, budget van de te verwachten kosten (salaris, leasebedragen, vakantiegeld etc.).

De ondernemer is nu in staat om bijvoorbeeld de bank betrouwbaar en onderbouwd te informeren.
 

BBO (Budgetteren, Bewaken, Optimaliseren)

‘tijdig bijsturen, geen verrassingen aan het eind van het jaar’

In gesprek met de ondernemer, gaf hij aan dat zijn orderresultaten best goed waren, maar aan het eind van het jaar zijn bedrijfsresultaat tegenviel. Na een korte analyse bleek dat hij met te lage uurtarieven rekende. Dit was de aanleiding om de BBO module in te richten:

Stap 1, budgetteren: In een eenvoudig overzicht maakt MKG het mogelijk om mensen, directe en indirecte bewerkingen te budgetteren. Er ontstaat nu een bezettingsplan voor een jaar van waaruit ook de kosten toegekend worden. Inzicht in kostprijs en gebudgetteerde productiviteit is het gevolg.
Stap 2, bewaken: Aan de hand van de opgestelde budgetten en ingevoerde uren en kosten in MKG kan dit periodiek bewaakt worden. De ondernemer had nu helder inzicht in:
• gebudgetteerde productiviteit t.o.v. werkelijk productiviteit
• gebudgetteerde kosten t.o.v. werkelijk kosten
Stap 3, optimaliseren: Met de nu beschikbare informatie konden er gerichte optimalisatie stappen worden ondernomen. Dit leidde tot herstructurering van de draaiafdeling.


 

Krediebewaking

Kredietbewaking

‘voorkom eenvoudig onnodig risico’

Voorkom dat u een onnodig risico loopt in uw verkoopproces, door eenvoudig condities en controles toe te voegen. Bijvoorbeeld het ongewild leveren van goederen aan risicovolle klanten zijn hiermee goed te sturen.

 

Financieel

Voor MKG is een ERP pakket pas volledig als het beschikt over een volledig geïntegreerde financiële administratie. Hoe kunt u anders goed de financiële consequenties van de logistieke handelingen volgen?

Uit alle verwerkingen in de verschillende modules komen journaalposten die worden verwerkt in de financiële administratie. De journaalposten die automatisch worden aangemaakt zijn volledig onderbouwd en kunnen (ook historisch) volledig worden getraceerd.

De financiële administratie van MKG is zeer volledig en biedt onder meer:

• meerdere valuta
• geautomatiseerd inlezen bankafschriften
• telebankieren
• kostenplaatsen
• BTW/ICL aangifte
• consolideren
• liquiditeitsprognose
• IBAN voorbereid
• XML Auditfile Financieel (uitwisselen met bijvoorbeeld uw accountant)


De voordelen op een rijtje:

Standaard in ERP software MKG gemaakte facturen worden direct doorgeboekt in de boekhouding
Standaard in ERP software MKG vanuit de open posten administratie kunt u bij vragen direct door klikken naar de bijbehorende order (inkoop en verkoop)
Standaard in ERP software MKG om tot goede nacalculaties te komen worden facturen van leveranciers in MKG geboekt en deze worden direct door geboekt in de boekhouding
Standaard in ERP software MKG logistieke en financiële gegevens van leveranciers en klanten liggen in één systeem vast
Standaard in ERP software MKG voor één systeem geldt: geen problemen door verschillende versies, geen aparte updates, één loket voor vragen

liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

‘betrouwbaar en onderbouwd inzicht in de liquiditeit voor de nabije toekomst’

Een machinebouwer wilde investeren, maar zag ook tegelijkertijd dat klanten steeds later betaalden en dat de marges onder druk stonden. Op dat moment begint liquiditeit een rol te spelen.

Samen met de ondernemer is de MKG liquiditeitsmodule ingericht voor een betrouwbare liquiditeitsprognose. Deze wordt samengesteld op basis van huidige bankstand, openposten debiteuren en crediteuren, betalingsafspraken, lopende (nog niet geleverde en gefactureerde) inkoop- en verkooporders, nog niet gefactureerde termijnfacturen, budget van de te verwachten kosten (salaris, leasebedragen, vakantiegeld etc.).

De ondernemer is nu in staat om bijvoorbeeld de bank betrouwbaar en onderbouwd te informeren.
BBO (Budgetteren, Bewaken, Optimaliseren)

‘tijdig bijsturen, geen verrassingen aan het eind van het jaar’

In gesprek met de ondernemer, gaf hij aan dat zijn orderresultaten best goed waren, maar aan het eind van het jaar zijn bedrijfsresultaat tegenviel. Na een korte analyse bleek dat hij met te lage uurtarieven rekende. Dit was de aanleiding om de BBO module in te richten:

Stap 1, budgetteren: In een eenvoudig overzicht maakt MKG het mogelijk om mensen, directe en indirecte bewerkingen te budgetteren. Er ontstaat nu een bezettingsplan voor een jaar van waaruit ook de kosten toegekend worden. Inzicht in kostprijs en gebudgetteerde productiviteit is het gevolg.
Stap 2, bewaken: Aan de hand van de opgestelde budgetten en ingevoerde uren en kosten in MKG kan dit periodiek bewaakt worden. De ondernemer had nu helder inzicht in:
• gebudgetteerde productiviteit t.o.v. werkelijk productiviteit
• gebudgetteerde kosten t.o.v. werkelijk kosten
Stap 3, optimaliseren: Met de nu beschikbare informatie konden er gerichte optimalisatie stappen worden ondernomen. Dit leidde tot herstructurering van de draaiafdeling.


 

Krediebewaking

Kredietbewaking

‘voorkom eenvoudig onnodig risico’

Voorkom dat u een onnodig risico loopt in uw verkoopproces, door eenvoudig condities en controles toe te voegen. Bijvoorbeeld het ongewild leveren van goederen aan risicovolle klanten zijn hiermee goed te sturen.

 

Financieel

Voor MKG is een ERP pakket pas volledig als het beschikt over een volledig geïntegreerde financiële administratie. Hoe kunt u anders goed de financiële consequenties van de logistieke handelingen volgen?

Uit alle verwerkingen in de verschillende modules komen journaalposten die worden verwerkt in de financiële administratie. De journaalposten die automatisch worden aangemaakt zijn volledig onderbouwd en kunnen (ook historisch) volledig worden getraceerd.

De financiële administratie van MKG is zeer volledig en biedt onder meer:

• meerdere valuta
• geautomatiseerd inlezen bankafschriften
• telebankieren
• kostenplaatsen
• BTW/ICL aangifte
• consolideren
• liquiditeitsprognose
• IBAN voorbereid
• XML Auditfile Financieel (uitwisselen met bijvoorbeeld uw accountant)


De voordelen op een rijtje:

Standaard in ERP software MKG gemaakte facturen worden direct doorgeboekt in de boekhouding
Standaard in ERP software MKG vanuit de open posten administratie kunt u bij vragen direct door klikken naar de bijbehorende order (inkoop en verkoop)
Standaard in ERP software MKG om tot goede nacalculaties te komen worden facturen van leveranciers in MKG geboekt en deze worden direct door geboekt in de boekhouding
Standaard in ERP software MKG logistieke en financiële gegevens van leveranciers en klanten liggen in één systeem vast
Standaard in ERP software MKG voor één systeem geldt: geen problemen door verschillende versies, geen aparte updates, één loket voor vragen

Liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose

‘betrouwbaar en onderbouwd inzicht in de liquiditeit voor de nabije toekomst’

Een machinebouwer wilde investeren, maar zag ook tegelijkertijd dat klanten steeds later betaalden en dat de marges onder druk stonden. Op dat moment begint liquiditeit een rol te spelen.

Samen met de ondernemer is de MKG liquiditeitsmodule ingericht voor een betrouwbare liquiditeitsprognose. Deze wordt samengesteld op basis van huidige bankstand, openposten debiteuren en crediteuren, betalingsafspraken, lopende (nog niet geleverde en gefactureerde) inkoop- en verkooporders, nog niet gefactureerde termijnfacturen, budget van de te verwachten kosten (salaris, leasebedragen, vakantiegeld etc.).

De ondernemer is nu in staat om bijvoorbeeld de bank betrouwbaar en onderbouwd te informeren.
BBO (Budgetteren, Bewaken, Optimaliseren)

‘tijdig bijsturen, geen verrassingen aan het eind van het jaar’

In gesprek met de ondernemer, gaf hij aan dat zijn orderresultaten best goed waren, maar aan het eind van het jaar zijn bedrijfsresultaat tegenviel. Na een korte analyse bleek dat hij met te lage uurtarieven rekende. Dit was de aanleiding om de BBO module in te richten:

Stap 1, budgetteren: In een eenvoudig overzicht maakt MKG het mogelijk om mensen, directe en indirecte bewerkingen te budgetteren. Er ontstaat nu een bezettingsplan voor een jaar van waaruit ook de kosten toegekend worden. Inzicht in kostprijs en gebudgetteerde productiviteit is het gevolg.
Stap 2, bewaken: Aan de hand van de opgestelde budgetten en ingevoerde uren en kosten in MKG kan dit periodiek bewaakt worden. De ondernemer had nu helder inzicht in:
• gebudgetteerde productiviteit t.o.v. werkelijk productiviteit
• gebudgetteerde kosten t.o.v. werkelijk kosten
Stap 3, optimaliseren: Met de nu beschikbare informatie konden er gerichte optimalisatie stappen worden ondernomen. Dit leidde tot herstructurering van de draaiafdeling.


 

Krediebewaking

Kredietbewaking

‘voorkom eenvoudig onnodig risico’

Voorkom dat u een onnodig risico loopt in uw verkoopproces, door eenvoudig condities en controles toe te voegen. Bijvoorbeeld het ongewild leveren van goederen aan risicovolle klanten zijn hiermee goed te sturen.