Terug
Vooruit

Belangrijke mededeling (update)

woensdag 20 mei 2020


Geachte klant,

Gezien de huidige situatie omtrent het coronavirus en de maatregelen vanuit het RIVM en de overheid hebben we maatregelen genomen om de gezondheid van onze medewerkers en de continuïteit van onze dienstverlening te borgen. Deze maatregelen gelden van 20 mei tot nader order.


Wat betekent dit concreet?


Ondersteuning van onze consultants en account managers geschiedt bij voorkeur op afstand. Inmiddels hebben wij ervaren dat diverse consultancy werkzaamheden goed en efficiënt op afstand zijn uit te voeren. Voorbeelden zijn de volgende verbetertrajecten


De MKG Helpdesk blijft normaal bereikbaar.


Als de werkzaamheden hier nadrukkelijk om vragen dan is bezoek van een MKG’er mogelijk. Wij hanteren daarvoor het volgende richtlijnen:


bij de MKG’er (en eventuele huisgenoten) én bij het te bezoeken bedrijf zijn de afgelopen 14 dagen geen klachten geweest zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoestklachten, verhoging of koorts.
het te bezoeken bedrijf stelt een eigen gedesinfecteerde werkplek beschikbaar aan de MKG’er waar hij/zij met een eigen laptop kan werken.
MKG consultant krijgt toegang tot het netwerk van de klant om schermen te kunnen delen via Teams, zodat er (bijvoorbeeld) niet fysiek bij medewerkers over de schouder mee gekeken moet worden.
werkzaamheden op locatie worden beperkt tot noodzakelijke bezoeken.
1,5 meter afspraken worden opgevolgd.
de MKG’er let op hygiëne van zichzelf en anderen.


De MKG’er zal bovenstaande voorafgaand aan elke afspraak met het te bezoeken bedrijf bespreken. Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem dan contact met ons op.