Terug
Vooruit

Bekijk het saldo van je vakantieuren in de MKG App

dinsdag 28 juni 2022

Sindskort is het mogelijk om in de MKG App urensaldi te raadplegen. In de module Urenregistratie gebruik je hiervoor de knop Uren saldo's. Elke bewerking waar een budget op staat is daarmee in te zien op Budget, Verbruik en Openstaand.

Een mooi voorbeeld is het bijhouden van je vakantieuren. Om deze optie te kunnen gebruiken is het niet nodig de uren te registreren in de app, want ook de uren die via de MKG client zijn ingevoerd, zijn hier zichtbaar. Heb je de app actief, dan is het voor elke medewerker mogelijk om op zijn eigen mobiel inzicht te krijgen in de urensaldi.

Heb je de MKG App nog niet in gebruik, neem dan contact op met je consultant.