Terug
Vooruit

Saxion-studenten leven zich online uit met MKG

donderdag 11 maart 2021



Om haar studenten niet alleen binnen de schoolmuren te laten leren werkt hogeschool Saxion al vele jaren samen met bedrijven in real life projecten. Eén van de vormen van integratie met de praktijk is dat HBO-ICT-studenten werken aan externe praktijkopdrachten, vaak in projectvorm, met een 'echte' opdrachtgever van een extern bedrijf. Niet alleen vinden studenten dit geweldig, ook het bedrijf heeft belang bij de uitkomst van een project. Er zijn dan ook veel bedrijven in de regio Twente die mee willen werken. Door het coronavirus is deze situatie echter flink veranderd.

Saxion HBO-ICT hoofddocent Leo Hofste: "We mogen de Saxion-gebouwen niet meer in en we zien onze studenten alleen nog online. Van ons wordt gevraagd het huidige onderwijs allemaal online aan te bieden. Geen gemakkelijke klus. Wat gaan we nu met onze real-lifeprojecten doen? Het ene na het andere bedrijf haakt af, omdat het te ingewikkeld wordt en ze zelf alle zeilen bij moeten zetten om zich staande te houden. Een telefoontje met Henk Abbring van MKG bracht uitkomst."

Saxion werkt al jaren op velerlei manieren samen met MKG. Hetzij in de vorm van projecten, hetzij in de vorm van bedrijfspresentaties, stage- en afstudeeropdrachten. "We wisten dat er een online omgeving beschikbaar was, waar je met het ERP-pakket kunt werken", aldus Hofste. "De vraag was of MKG zestig HBO-ICT-studenten gebruik zou kunnen laten maken van haar ERP-omgeving. En dat is gelukt. Dankzij MKG hebben onze tweedejaars Business-IT-studenten zich tijdens het project 'Ketenmanagement' online uit kunnen leven in MKG en ook nog kunnen werken met de geïntegreerde Business Intelligence-oplossing. De studenten hebben zich verdiept in de deelonderwerpen leverbetrouwbaarheid, voorraadanalyses, Industry 4.0 en Smart Industry, waarbij ze diverse demonstraties van het pakket hebben gehad en vragenuurtjes met Henk Abbring als externe opdrachtgever."



“Het Ketenmanagement-project met MKG gaf ons als Saxion-studenten de perfecte kans om ondanks de coronacrisis onze kennis te kunnen toetsen op een volwaardig ERP-pakket. Na een korte introductiecursus en met behulp van enkele demonstraties bleken we goed in staat om niet alleen het fictieve Metaalbedrijf de Koning, maar ook het ERP-pakket van MKG zelf te modelleren en te analyseren. Meteen na het project ben ik als stagiair bij MKG aan de slag gegaan. Ik kan niet wachten om te zien welke nieuwe inzichten MKG mij tijdens mijn stage op al deze gebieden gaat opleveren.”

Koen Wentink,
Saxion-student en stagiair bij MKG: