Terug
Vooruit

Productielocaties

maandag 07 november 2022


Met de nieuwe functionaliteit 'Productielocaties' kunnen halffabricaten tijdens het productieproces getraceerd worden. Een productiemedewerker weet zo altijd waar de halffabricaten na de voorgaande bewerking zijn neergelegd.

Als er aantallen gereed worden gemeld in de Shop Floor, kan bij het specificeren van een bewerking een locatie worden opgegeven waar de producten liggen. Bij het starten van een volgende bewerking komt de locatie van de voorgaande bewerking in beeld. Het is ook mogelijk om meerdere locaties op te geven, als het bijvoorbeeld niet op één locatie past.

Productielocaties


Productielocaties kom je op diverse plekken in de software tegen:

•  In de Shop Floor vind je het tabblad 'Productielocaties' in het Detail van het Overzicht, in Voorcalculatie en in Planning. Op de tabbladen is het mogelijk om een productielocatie te verplaatsen, historisch te maken of aan te passen.
•  In MKG vind je productielocaties op het productieorderhalffabricaat, de productieorder bewerking VC en in het Detail van de Planning.
•  Aan het menu Productie is de module Productie locaties toegevoegd. Hier kan een totaaloverzicht van alle productielocaties geraadpleegd worden.


Dashboards in MKG5

Aangemaakte productielocaties worden nooit verwijderd, maar kunnen wel handmatig of automatisch historisch worden gemaakt. Als een productielocatie historisch is, betekent dit dat het product niet meer op die locatie ligt, maar dat het verplaatst is naar een andere locatie of wordt bewerkt.

   


Geïnteresseerd om inkoopspecificaties te gaan gebruiken?
Log in op Mijn MKGen neem contact op met je MKG consultant.